Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới và giao cho UBND huyện A Lưới quản lý
Ngày cập nhật 16/06/2020

        Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND về thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới và giao cho UBND huyện A Lưới quản lý.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 530.437 m2 (Năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm ba mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới do Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì sử dụng và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho UBND huyện A Lưới để quản lý.

        Lý do thu hồi đất: Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì đã ngưng hoạt động từ năm 2010 và không còn sử dụng đất.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo 03 tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Giám đốc Sở Địa chính phê duyệt ngày 17/01/2001 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - UBND huyện A Lưới tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

        - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì (nếu có) và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.892
Truy cập hiện tại 1.351 khách