Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi đất của Công ty cổ phần thủy sản Phú Thuận An tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 12/06/2020

        Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1287 /QĐ-UBND về Thu hồi đất của Công ty cổ phần thủy sản Phú Thuận An tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 2.044,5 m2 (Hai nghìn không trăm bốn mươi bốn phẩy năm mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang hiện do Công ty cổ phần thuỷ sản Phú Thuận An sử dụng và giao toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý.

        - Lý do thu hồi: Đất được nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

        - Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 08/02/2007 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        -  Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần thuỷ sản Phú Thuận An và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        - UBND huyện Phú Vang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và Uỷ ban nhân dân thị trấn Thuận An quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, chống lấn chiếm và xây dựng phương án khai thác hiệu quả khu đất nói trên.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang thực hiện quản lý đất đai theo đúng quy định.

        - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang:

        + Thực hiện việc xử lý tài sản theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và thông báo cho người mua được tài sản gắn liền với khu đất nói trên phải tự di chuyển tài sản để Nhà nước quản lý sử dụng đất theo quy hoạch.

        + Thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về tình hình xử lý tài sản theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.131
Truy cập hiện tại 324 khách