Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng Thành
Ngày cập nhật 11/06/2020

        Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng Thành.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 2.207,8 m2 (Hai nghìn hai trăm lẻ bảy phẩy tám mét vuông) đất tọa lạc tại thôn Quán Hóa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền hiện do UBND xã Quảng Thành quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 21/5/2020 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        - UBND huyện Quảng Điền có trách nhiệm:

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền quản lý diện tích đất được giao và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định.

        + Đảm bảo hạ tầng hoàn chỉnh trước khi tổ chức đấu giá đất ở.

        + Rà soát, cân đối để lại quỹ đất đủ để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.556
Truy cập hiện tại 405 khách