Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thu hồi đất của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Ngày cập nhật 04/06/2020

        Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của tập đoàn Vingroup - Công ty CP và cho Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail thuê để sử dụng làm Tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn Vincom Huế tại số 50A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

        Nội dung về việc thu hồi như sau:

        Thu hồi diện tích 4.530,2 m2 đất tọa lạc tại số 50A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế hiện do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP sử dụng để giao cho Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail thuê, sử dụng làm tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Vincom Huế.

        - Thời hạn thuê đất đến ngày 20/3/2065.

        - Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        - Tiền thuê đất tính từ ngày 06/4/2020.

        - Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 12/5/2020 kèm theo.

        - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail;

        + Xác định giá đất cụ thể gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail;

        + Thông báo cho Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail nộp phí và lệ phí theo quy định;

        + Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Tập đoàn  Vingroup - Công ty CP; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom Retail sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

L.T.Mai - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.089 khách