Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 27/05/2020

        Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 6.330,7 m2 (Sáu ngàn ba trăm ba mươi phẩy bảy sáu mét vuông) đất tọa lạc tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy do UBND xã Thủy Vân quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

         Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 06/5/2020 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - UBND thị xã Hương Thủy:

        + Rà soát, cân đối để lại quỹ đất đủ để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn Thị xã trước khi tổ chức đấu giá đất;

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy quản lý diện tích đất được giao; lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở và tổ chức thực hiện đấu giá theo đúng quy định.

        - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.204
Truy cập hiện tại 335 khách