Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020
Ngày cập nhật 09/03/2020

     Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020.

 

 

     Theo đó, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

     - Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác đấu giá  thu tiền sử dụng đất năm 2020 theo đúng kế hoạch; thực hiện trình phê duyệt các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thu nộp Ngân sách Nhà nước kịp thời;

     - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xác định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá phù hợp với thị trường đối với các khu đất thuộc thẩm quyền xác định giá của Sở Tài nguyên và Môi trường; rà soát mức độ hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng tại khu quy hoạch trước khi lập hồ sơ đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất;

     - Tham mưu UBND tỉnh giải quyết tốt các vướng mắc khi thu hồi các khu đất, các thủ tục đấu giá giao đất, cho thuê đất; làm tốt công tác ký kết Hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư, đối tượng trúng đấu giá theo đúng quy định; theo dõi việc đầu tư xây dựng các dự án sử dụng đất để trình UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai;

     - Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tốt việc đánh số thửa, số tờ bản đồ theo đúng quy định đối với quỹ đất tại các khu quy hoạch, cung cấp cho các Ban đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất để kịp thời bàn giao quỹ đất tổ chức đấu giá, bố trí tái định cư;

     - Công khai các thông tin liên quan đến quỹ đất, quy hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất đối với các thửa đất đấu giá đã được phê duyệt; công khai việc vi phạm đất đai để làm cơ sở thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với Nhà đầu tư;

     - Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Phương án tổ chức và hoạt động Văn phòng đăng ký đất đai, các Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.745
Truy cập hiện tại 1.318 khách