Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai và nhà ở đối với người nước ngoài
Ngày cập nhật 06/03/2020

        Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1519/UBND tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai và nhà ở đối với người nước ngoài, đặc biệt là các khu vực ven biển theo quy định pháp luật.

        UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nội dung sau: 

        - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 794/UBND-NĐ ngày 06/2/2020; trong đó, việc thẩm định dự án đầu tư cần thẩm định, thẩm tra kỹ về năng lực tài chính, đối tượng thực hiện dự án, việc liên doanh liên kết.

        - Trong quá trình thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân cần thực hiện thẩm định chặc chẽ nhu cầu, đối tượng, nguồn tài chính khi hộ, gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục chuyển nhương, chuyển mục đích sử dụng đất.

        - Trong quá trình tham mưu thực hiện các thủ tục, nếu có yếu tố bất thường đối với các tổ chức khi thực hiện dự án về nguồn năng lực tài chính đầu tư, liên kết đầu tư, đối tượng thực hiện dự án; đối với hộ gia đình, cá nhân đặc biệt nguồn tài chính đầu tư có phát sinh bất thường; một đối tượng thực hiện giao dịch nhiều khu đất khác nhau cần xem xét, phối hợp với cơ quan công an, quân sự và các đơn vị liên quan để thẩm tra, rà soát trước khi thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

        - Giao trách nhiệm cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân nắm chắt địa bàn, tình hình hoạt động của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo nhiệm vụ phân công tại địa bàn để chủ động báo cáo đề xuất xử lý, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khi thực hiện thẩm định hồ sơ dự án; đăng ký đất đai và tài sản, cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích và chuyển nhượng quyền sử dụng đất./.

H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.094
Truy cập hiện tại 1.375 khách