Tìm kiếm tin tức

 
Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày cập nhật 02/03/2020

        Ngày 11/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

        Theo đó, phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

        Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định tại Nghị định này.

        1. Các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định này bao gồm:

        - Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

        - Đơn vị sự nghiệp công lập;

        - Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

        -  Nhà thầu nước ngoài là tổ chức theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

        - Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

        - Tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

        2. Các hành vi phạm hành chính tại Nghị định này bao gồm:

        - Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt tối đa tới 100 triệu đồng;

        - Hoạt động đo đạc và bản đồ không đúng với nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng;

        - Phá hủy, làm hư hỏng mốc đo đạc sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng;

        - Xuất bản bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia sẽ bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng;

        Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2020./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Long - PĐĐBĐVT + P.T.T.Huyền - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 242 khách