Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà, huyện Nam Đông, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 02/03/2020

        Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà;

        Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông;

        Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Vang;

        Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy;

        Các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

Chỉ tiêu

Thị xã

 Hương Trà

(ha)

Huyện Nam Đông

(ha)

Huyện Phú Vang

(ha)

Thị xã Hương Thủy

(ha)

 Sử dụng đất

 

 

 

 

 Đất nông nghiệp

39.653,76 (76,68%)

62.256,51 (96,11%)

13.009,90 (46,76%)

35.463,89 (78,0%)

 Đất phi nông nghiệp

11.743,45 (22,71%)

2.334,68 (3,60%)

14.093,49 (50,65%)

9.680,47 (21,29%)

 Đất chưa sử dụng

313,26 (0,61%)

186,69 (0,29%)

721,08

 (2,59%)

321,62

 (0,71%)

 Diện tích đất được phép thu hồi

276,30

159,09

439,40

1.256,43

Diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất

282,91

151,03

393,21

1.264,29

 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

27,65

2,08

25,79

21,0

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 241 khách