Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc, huyện Quảng Điền, huyện A Lưới
Ngày cập nhật 02/03/2020

        Ngày 10/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND và Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc, huyện Quảng Điền;

        Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện A Lưới;

       Các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

Chỉ tiêu

Huyện Phú Lộc

(ha)

Huyện Quảng Điền

(ha)

Huyện A Lưới

(ha)

 Sử dụng đất

 

 

 

 Đất nông nghiệp

50.581,99 (70,22%)

8.051,54 (49,38%)

115.589,63 (94,34%)

 Đất phi nông nghiệp

20.717,42 (28,76%)

7.913,55 (48,54%)

5.541,91 (4,52%)

Đất chưa sử dụng

736,56 (1,02%)

339,46 (2,08%)

1.389,67 (1,13%)

 Diện tích đất được phép thu hồi

1.369,93

131,16

86,67

 Diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất

1239,32

98,62

106,90

 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

81,09

43,70

3,78

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.016
Truy cập hiện tại 1.363 khách