Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Ngày cập nhật 18/02/2020

        Ngày 13/02/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số  663/BTNMT-TCQLĐĐ đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

        Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

        - Khẩn trương phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

        - Chỉ đạo cấp huyện, xã tiếp tục, khẩn trương thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019. Đối với các xã, phường, thị trấn chưa triển khai thực hiện, thực hiện chưa hoàn thành thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

        Đối với các địa phương đã hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã cần chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập trung lực lượng để kiểm tra kết quả thực hiện, đặc biệt kiểm tra các nội dung điều tra, xác định hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã để bảo đảm chất lượng kiểm kê đất đai.

        - Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện ngay việc kiểm tra, đối soát điểm đất quốc phòng, đất an ninh ở địa phương trước khi tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai ở cấp huyện và thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hàng tháng gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.489
Truy cập hiện tại 2.462 khách