Tìm kiếm tin tức

 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”
Ngày cập nhật 12/02/2020

        Ngày 07/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 01/TB-BCĐQGVILG về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp quốc gia Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”.

        Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ban Quản lý dự án của địa phương triển khai thực hiện rà soát khối lượng, địa bàn, kinh phí, thời gian thực hiện các gói thầu dịch vụ kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện cam kết về:

        (1) Kế hoạch, tiến độ thực hiện và kinh phí giải ngân đến hết năm 2021;

        (2) Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu dịch vụ kỹ thuật về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước tháng 6/2020 theo đúng quy định;

        (3) Bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện Dự án.

        Trường hợp các gói thầu dịch vụ kỹ thuật về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không thể thực hiện được việc lựa chọn nhà thầu trước tháng 6 năm 2020, đề nghị địa phương thuyết minh rõ lý do để có căn cứ xem xét điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 59 khách