Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện ứng dụng công nghệ số hóa về cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/02/2020

        Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo thực hiện ứng dụng công nghệ số hóa về cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch chủ trì và đã có Thông báo số 26/TB-UBND ngày 05/02/2020, trong đó kết luận và chỉ đạo giao Sở Thông tin và Truyền thông:

        - Chủ trì phối hợp với với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan cung cấp dữ liệu về địa chính, quy hoạch,… cho đơn vị tư vấn của Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên Huế tại các khu vực: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, khu đô thị mới An Vân Dương, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô để triển khai xây dựng ứng dựng demo dựa trên các số liệu hiện có.

        - Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ để đẩy nhanh công tác xây dựng ứng dụng công nghệ số hóa về cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong đó quy định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, khái toán kinh phí, nguồn vốn thực hiện…; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020 

        - Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác gồm các thành viên thuộc phòng, ban chuyên môn tại các Sở, Ngành, đại phương gồm: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý khu đô thị mới, Ban quản lý hu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy, UBND huyện Phú Vang, UBND huyện Phú Lộc và đơn vị tư vấn của Hiệp hội Bất động sản để thực hiện công tác xây dựng ứng dụng công nghệ số hóa về thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, giá đất,… trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020./.

H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 61 khách