Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý
Ngày cập nhật 05/02/2020

      Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

      * Nội dung chính của Quyết định gồm:
      Thu hồi diện tích 925,2 m2 (Chín trăm hai mươi lăm phẩy hai mét vuông) đất tọa lạc tại 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế hiện do UBND phường Vĩnh Ninh quản lý và giao toàn bộ diện tích đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý.

      Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 06/01/2020 kèm theo.

      * Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

      - Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Ninh và các cơ quan có liên quan tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

      - Chỉ đạo Văn Phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 48 khách