Tìm kiếm tin tức

 
Khu nông nghiệp công nghệ cao tại thị xã Hương Trà được chính quyền cho thuê đất
Ngày cập nhật 22/01/2020

        Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Khang Hân công ty thuê đất để xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà.

        Nội dung về việc thu hồi và thuê đất như sau:

        - Thu hồi diện tích 22.037,3m2 (Hai mươi hai nghìn không trăm ba mươi bảy phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương An, thị xã Hương Trà và cho Công ty thuê toàn bộ diện tích trên để xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao.

        + Thời hạn thuê đất: Đến ngày 20/7/2049

        + Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm;

        + Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày 06/01/2020.

        - Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31/12/2019 kèm theo.

        - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà, UBND phường Hương An và Công ty xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

        + Ký hợp đồng thuê đất với Công ty;

        + Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2020./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.081 khách