Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 22/01/2020

        Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:   

        - Đất nông nghiệp: 2.154,49 ha, chiếm 30,49% tổng diện tích tự nhiên.

        - Đất phi nông nghiệp: 4.758,85 ha, chiếm 67,34% tổng diện tích tự nhiên.

        - Đất chưa sử dụng: 153,98 ha, chiếm 2,18% tổng diện tích tự nhiên.

        Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất của thành phố Huế là 273,08 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 183,47 ha; đất phi nông nghiệp là 89,61 ha.

        Chuyển mục đích sử dụng đất là 200,13 ha. Trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 183,47 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 16,66 ha.

        Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng của thành phố là 21,22 ha./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.372
Truy cập hiện tại 382 khách