Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về khung giá đất
Ngày cập nhật 30/12/2019

        Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất.

        Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.

        Đối tượng áp dụng:

        -Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.

        -Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

        -Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

        Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

        Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất./.

Tập tin đính kèm:
N.P.T.Bích - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 66 khách