Tìm kiếm tin tức

 
Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày cập nhật 27/11/2019

        Ngày 16/11/2019, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với nội dung như sau:

        Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 37 công trình, dự án với tổng diện tích 1.067,93 ha trong đó: rừng phòng hộ là 55,96 ha và rừng sản xuất 319,97 ha cụ thể như sau:

       - Thị xã Hương Thủy có 04 công trình, dự án với tổng diện tích 17,87 ha;

       - Thị xã Hương Trà có 04 công trình, dự án với tổng diện tích 182,72 ha trong đó rừng phòng hộ có 19,9 ha;

       - Huyện Phú Vang có 03 công trình, dự án với tổng diện tích 259,8 ha trong đó rừng phòng hộ có 29,96 ha;

       - Huyện Phú Lộ 01 công trình, dự án với diện tích 4 ha;

       - Huyện Phong Điền có 06 công trình, dự án với tổng diện tích 249,39 ha trong đó rừng phòng hộ có 0,04 ha;

       - Huyện Nam Đông có 15 công trình, dự án với tổng diện tích 152,88 ha;

       - Huyện A Lưới có 03 công trình, dự án với tổng diện tích 179,67 ha trong đó rừng phòng hộ có 1,66 ha;

       - Và công trình liên huyện có 01 ha công trình, dự án với diện tích 21,6 ha trong đó rừng phòng hộ có 4,4 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Sinh - TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 79 khách