Tìm kiếm tin tức

 
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Thượng
Ngày cập nhật 09/10/2019

      Ngày 01/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND về giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Thượng.

​      

     * Nội dung chính của Quyết định gồm:

     - Giao toàn bộ diện tích 16.707,1 m2 (Mười sáu nghìn bảy trăm lẻ bảy phẩy một mét vuông) đất, tọa lạc tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang đã được UBND huyện Phú Vang thu hồi đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

     - Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo 03 tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23/9/2019 kèm theo.

     * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

     - Sở Tài nguyên và Môi trường: chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

     - UBND huyện Phú Vang:

     + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang quản lý diện tích đất được giao, nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định.

     + Đảm bảo hạ tầng hoàn chỉnh trước khi tổ chức đấu giá đất ở.

     + Rà soát, cân đối để lại quỹ đất đủ để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.210.778
Truy cập hiện tại 10 khách