Tìm kiếm tin tức

 
Hoàn thành 100% tỷ lệ cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 08/01/2016

        Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh (Thông báo kết luận số 3994/UBND-ĐC ngày 30/7/2015) về việc rà soát, sớm thực hiện hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan nhà nước và tổ chức hành chính sự nghiệp trong năm 2015.

       Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai đã tổng hợp báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố Huế cùng các ban ngành liên quan; sau khi rà soát danh sách các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan nhà nước bao gồm các đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100%./.

N.T.N.Phương - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.094 khách