Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
Ngày cập nhật 07/01/2016

        Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

       Năm 2015, toàn tỉnh đã cấp được 9.542 Giấy chứng nhận với diện tích 2.722,2 ha, trong đó cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đạt 9.340 Giấy chứng nhận với diện tích 1.548,0 ha; cấp cho các tổ chức và cơ sở tôn giáo đạt 202 Giấy chứng nhận với diện tích 1.174,2 ha.

       Như vậy, lũy kế đến ngày 31/12/2015 toàn tỉnh đã cấp được 610.042 Giấy chứng nhận với diện tích 336.594,6 ha, đạt tỷ lệ 97,8%, trong đó:

       - Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã cấp được 602.400 Giấy chứng nhận với diện tích 122.379,3 ha, đạt tỷ lệ 96,5%.

       - Tổ chức, cơ sở tôn giáo đã cấp được 7.642 Giấy chứng nhận với diện tích 214.215,3 ha, đạt tỷ lệ 98,5%./.

N.T.P.Thảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.108 khách