Tìm kiếm tin tức

 
Kiểm tra rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức ở huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 13/10/2015

        UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 3994/UBND-ĐC ngày 30/7/2015 chỉ đạo việc rà soát, thực hiện hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho các tổ chức hành chính sự nghiệp trong năm 2015.

       Với trách nhiệm được giao, ngày 07/9/2015, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nam Đông tổ chức rà soát, hướng dẫn kê khai hồ sơ, lập thủ tục cho các tổ chức đang sử dụng đất còn lại ở Nam Đông chưa cấp Giấy chứng nhận. Đến ngày 30/9/2015, có 13 tổ chức đã hoàn chỉnh kê khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Văn phòng Đăng ký Đất đai đã và đang rà soát để cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị theo quy định gồm:

TT

Tên Đơn vị

Địa chỉ

Ghi chú

1

Trường Mầm non Hương Giang

xã Hương Giang

Đã cấp GCN ngày 28/9/2015

2

Trường Mầm non Hương Phú

Xã Hương Phú

Đã cấp GCN ngày 08/9/2015

3

Trạm Y tế xã Hương Giang

xã Hương Giang

 

4

Trạm Y tế xã Thượng Lộ

xã Thượng Lộ

 

5

Trạm Y tế xã Thượng Nhật

xã Thượng Nhật

 

6

Trạm Y tế thị trấn Khe Tre

thị trấn Khe Tre

 

7

Trạm Y tế xã Thượng Quảng

xã Thượng Quảng

 

8

Trạm Y tế xã Hương Sơn

xã Hương Sơn

 

9

Trường Mầm non Hương Sơn

xã Hương Sơn

 

10

Trường Mầm non Thượng Quảng

xã Thượng Quảng

02 thửa đất

11

Trạm Khí tượng Nam Đông

thị trấn Khe Tre

 

12

Trường Tiểu học và THCS Nam Phú

Xã Hương Phú

 

13

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông

Xã Hương Hòa

03 thửa đất

            Tổng cộng: 13 Đơn vị

 
N.N.Phương - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.098 khách