Tìm kiếm tin tức

 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng
Ngày cập nhật 28/09/2015

        Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai (Tờ trình số 212/TTr-VPĐK ngày 21/9/2015), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 272/QĐ-TNMT ngày 22/9/2015 thành lập Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận gồm 6 thành viên thuộc CCQLĐĐ và VPĐKĐĐ do Ông Hồ Đắc Trường - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng để tiến hành hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng.

       Hội đồng có trách nhiệm xem xét, kiểm đếm phôi giấy chứng nhận do Văn phòng Đăng ký đất đai bàn giao và tổ chức tiêu hủy phôi giấy chứng nhận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập.

       Ngày 26/9/2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận đã tiến hành tiêu hủy 1.272 phôi giấy bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in, viết tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

       Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh sách 1.272 phôi giấy bị tiêu hủy (đính kèm). Nếu phát hiện có số seri phôi giấy trên lưu hành, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông báo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để phối hợp, kiểm tra, xử lý./.

Tập tin đính kèm:
BBT + Đ.T.N.Hà,N.T.N.Phương-VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.096 khách