Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Ngày cập nhật 26/03/2015

        Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 10/9/2014 và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, ngày 11/3/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Chân mây - Lăng cô, các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh và các đơn vị tư vấn để thống nhất nội dung triển khai, thời gian thực hiện biểu mẫu kê khai tình hình sử dụng đất các khu công nghiệp, khu kinh tế, các đơn vị quản lý rừng theo yêu cầu tại Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh./.

N.T.P.Thảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.923.989
Truy cập hiện tại 113 khách