Tìm kiếm tin tức

 
Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 28/02/2015
Ngày cập nhật 20/03/2015

        Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 05/10/2012 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 50/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong năm 2013.

       Với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, đến ngày 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 583.298 Giấy chứng nhận (GCN) với diện tích 328.577,5 ha, đạt tỷ lệ 95,9%, trong đó, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đạt tỷ lệ 94,1%; tổ chức và cơ sở tôn giáo đạt tỷ lệ 96,9%.

       Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cấp GCN quyền sử dụng đất gắn liền với cấp quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh trong năm 2014, đến ngày 28/02/2015 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 605.628 GCN với diện tích 335.655,6 ha, đạt tỷ lệ 97,6%, trong đó, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đã cấp được 598.149 GCN với diện tích 121.949,4 ha, đạt tỷ lệ 96,3%; tổ chức và cơ sở tôn giáo đã cấp được 7.479 GCN với diện tích 213.706,1 ha, đạt tỷ lệ 98,3%./.

N.T.P.Thảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.125
Truy cập hiện tại 323 khách