Tìm kiếm tin tức

 
Thời hạn hoàn thành báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Ngày cập nhật 08/12/2014

        Theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng. Thông tư đã quy định hồ sơ giao nộp và thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả thống kê và kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, trong đó thời hạn hoàn thành:

        - Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/6/2015;
        - Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 15/7/2015;
        - Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2015;
        - UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/9/2015./.
Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.776.027
Truy cập hiện tại 1.581 khách