Tìm kiếm tin tức

 
Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Ngày cập nhật 01/12/2014

        Thực hiện Điều 34 Luật Đất đai năm 2013, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 10/9/2014 và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/10/2014 về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

        Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, trong 02 ngày, 27-28/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh (Ban Chỉ đạo); đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, các đơn vị quản lý đất lâm nghiệp; các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
 
 
        Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đã phổ biến, triển khai Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/10/2014 về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh;  đ/c Lê Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai giới thiệu một số điểm mới của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đ/c Đậu Khắc Hùng, Trưởng phòng Phòng Đo đạc và Bản đồ đã hướng dẫn khoanh vẽ bản đồ phục vụ công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đại diện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai.
 
        Theo đó, thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh tính đến hết ngày 31/12/2014./.
H.N.H.Việt - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.755
Truy cập hiện tại 2.437 khách