Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2013
Ngày cập nhật 08/08/2014

        Điều 95 Luật Đất đai 2013 qui định:

       - Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

       (Người sử dụng có đủ điều kiện quy định thì được cấp Giấy chứng nhận; nếu không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định).

       - Mục đích đăng ký đất đai là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý (hiện trạng, nguồn gốc, thời điểm thời hạn, giấy tờ và việc cấp Giấy chứng nhận) về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào Sổ địa chính.

       - Thời hạn bắt buộc phải đăng ký: Thời hạn 30 ngày (kể từ ngày có biến động) đối với các trường hợp: cho thuê, thế chấp, chuyển quyền; đổi tên; chia tách quyền; xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì tính từ ngày phân chia xong di sản thừa kế.

       Cơ quan thực hiện đăng ký là tổ chức đăng ký đất đai  hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

       Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính./.

C.H.Sỹ - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.140
Truy cập hiện tại 323 khách