Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/09/2019

        Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2346/2019/QĐ-UBND phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện ở các cấp:

        - Cấp tỉnh 01 đơn vị;  cấp huyện, thị xã, thành phố 09 đơn vị;  cấp xã , phường, thị trấn 152 đơn vị.

        - Công tác kiểm kê đất đai chuyên đề: Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Tập tin đính kèm:
N.T.Long - PĐĐBĐVT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.208.724
Truy cập hiện tại 21 khách