Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/09/2019

        Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2296/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

        Một số nội dung chính của Quyết định:

        - Địa điểm thực hiện: Phường Xuân Phú, thành phố Huế.

        - Diện tích: Tổng diện tích khu đất dự án khoảng 4,33 ha.

        - Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 267.476.000.000 đồng.

        - Cơ chế tài chính, hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án: Áp dụng cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

        - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Nhà đầu tư được tham gia là nhà đầu tư trúng sơ tuyển theo Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn hai túi hồ sơ (theo quy định tại tiết b, khoản 1, Điều 29 của Luật Đấu thầu).

        - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý III năm 2019.

        - Loại hợp đồng: Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

        - Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 36 tháng, trong đó thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 12 tháng. Thời điểm tính tiến độ đầu tư: được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 75% tổng diện tích đất dự án cho nhà đầu tư./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.207.934
Truy cập hiện tại 35 khách