Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/08/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 14/09/2019

      Ngày 16/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

 

      Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là:

      - Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

      - Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước.

      Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

       Triển khai Thông tư trên, ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 6490/UBND-ĐC giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/08/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.208.770
Truy cập hiện tại 28 khách