Tìm kiếm tin tức

 
Điểm mới của nội dung quản lý nhà nước về đất đai của Luật Đất đai 2013
Ngày cập nhật 20/03/2014

        Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai được đưa vào nội dung quản lý nhà nước về đất đai (quy định tại Khoản 9 Điều 22) đã hình thành khung pháp lý để xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

        Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu; theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quốc tế được công nhận tại Việt Nam. Các thành phần cơ bản của Hệ thống thông tin đất đai: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai; Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia./.

C.H.Sỹ - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.113
Truy cập hiện tại 316 khách