Tìm kiếm tin tức

 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy lần đầu
Ngày cập nhật 07/02/2014

        Đến hết năm 2013, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp được 583.298 GCN với diện tích 328.577,5 ha, đạt tỷ lệ 95,9%. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã cấp được 576.329 GCN với diện tích 118.147,7 ha, đạt tỷ lệ 94,1% và tổ chức, cơ sở tôn giáo đã cấp được 6.969 GCN với diện tích 210.429,8 ha, đạt tỷ lệ 96,9% so với diện tích cần cấp.

        Kết quả cấp GCN là rất phấn khởi, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: Đối với đất tín ngưỡng của cộng đồng dân cư như nhà thờ họ, từ đường khi cấp GCN phải nộp lệ phí trước bạ, nhưng vì chưa có quy định được ghi nợ nên nhiều cộng đồng không có khả năng nộp tiền để được cấp GCN. Tình trạng tranh chấp, khiếu nại nhà đất do không đủ giấy tờ hợp lệ, đất nằm trong vùng quy hoạch không đủ điều kiện; nhiều trường hợp nhà đất đã qua nhiều thời kỳ, phức tạp về nguồn gốc nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, chứng nhận tính hợp pháp dẫn đến nhiều hồ sơ có nhu cầu vẫn chưa cấp được GCN. Nhiều trường hợp đất được sử dụng làm nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, theo quy định thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất nhưng người sử dụng đất không có khả năng nộp tiền để được cấp GCN.

        Để hoàn thành việc cấp GCN lần đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh sự cố gắng, tích cực của các cấp, các ngành ở địa phương, thì rất cần sự quan tâm của trung ương tháo gỡ một số khó khăn: Về đấu giá quỹ đất, đề nghị xem xét, sửa đổi Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản hoặc có quy định cụ thể về việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có 01 người tham gia đã được quy định tại các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Xem xét sửa đổi Khoản 2, Điều 55 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP theo nội dung Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 22/02/1011 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc sửa đổi Điều 55, trong đó nêu Trung tâm Phát triển quỹ đất có đủ điều kiện được tổ chức đấu giá và giao cho Liên Bộ hướng dẫn thực hiện. Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành 1/7/2014, đề nghị nghiên cứu xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai kịp thời, hạn chế chồng chéo và thống nhất thực hiện./.

Ban Biên tập tổng hợp từ Tạp chí Tài nguyên và Môi trường kỳ 1+2 tháng 1/2014 của tác giả N.Đ.Đấu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.066 khách