Tìm kiếm tin tức

 
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất năm 2013
Ngày cập nhật 19/07/2012

        Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/6/2012 về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013 của địa phương; UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 2829/UBND-TC ngày 29/6/2012 chỉ đạo việc triển khai xây dựng giá đất năm 2013 và phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất năm 2013 của tỉnh tại  Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02/7/2012.

        Để triển khai thực hiện tốt và hoàn thành việc xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2013 của tỉnh đúng quy định, bảo đảm thời gian, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã có Công văn số 529/TNMT-QLĐĐ ngày 16/7/2012 hướng dẫn nội dung và tiến độ thực hiện việc xây dựng Bảng giá đất năm 2013, theo đó các địa phương tổ chức điều tra, lập hồ sơ, xây dựng phương án giá đất năm 2013 và gửi về thường trực Ban chỉ đạo là Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/8/2012 (kèm theo biểu mẫu của Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BTNMT-BTC)./.

L.V.Thọ - CCQLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.885
Truy cập hiện tại 2.461 khách