Tìm kiếm tin tức

 
Một số kinh nghiệm rút ra trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013
Ngày cập nhật 18/12/2013

        Theo báo cáo của cơ quan Thường trực BCĐ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh về kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi và rút ra một số kinh nghiệm như sau:
        - Hệ thống các giải pháp từ công tác chỉ đạo đến thực hiện được triển khai một cách đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong việc vận động, hướng dẫn kê khai cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng và sự phối hợp chặt chẽ, của các cấp, các cơ quan chuyên môn, người đứng đầu các tổ chức quan tâm thực sự trong việc cấp Giấy chứng nhận.
        - Các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý kịp thời đề xuất và giải quyết những khó khăn trong quá trình cấp Giấy chứng nhận.
        - Quá trình xây dựng kế hoạch, chuẩn bị triển khai, hướng dẫn đăng ký kê khai quyền sử dụng đất, xét duyệt, phân loại, việc trích đo, trích lục, chỉnh lý biến động, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, cụ thể và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
        - Xác định việc cấp Giấy chứng nhận là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, do đó phải tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn cho dân lập thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu. 
        - Thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình cải cách thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
        - Sự quan tâm giải quyết nhân lực và kinh phí của các cấp lãnh đạo.
        - Trên cơ sở kết quả công việc, lãnh đạo các cấp đã có sự lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ phù hợp từng vị trí công tác góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận./.

N.T.P.Thảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.184
Truy cập hiện tại 328 khách