Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 05 tháng 12 năm 2013
Ngày cập nhật 30/12/2013

        Đến ngày 05/12/2013 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 569.559 Giấy chứng nhận với diện tích 322.616,2 ha, đạt tỷ lệ 92,9%. Trong đó, kết quả cấp Giấy chứng nhận của 5 loại đất chính như sau:
        - Đất sản xuất nông nghiệp: đã cấp được 309.834 Giấy chứng nhận với diện tích 43.589,1 ha, đạt tỷ lệ 90,0%.
        - Đất lâm nghiệp: đã cấp được 35.956 Giấy chứng nhận với diện tích 249.461,6 ha, đạt tỷ lệ 94,9%.
        - Đất ở đô thị: đã cấp được 82.663 Giấy chứng nhận với diện tích 4.846,1 ha, đạt tỷ lệ 92,5%.
        - Đất ở nông thôn: đã cấp được 122.440 Giấy chứng nhận với diện tích 11.180,8 ha, đạt tỷ lệ 91,1%.
        - Đất chuyên dùng: đã cấp được 3.167 Giấy chứng nhận với diện tích 9.443,3 ha, đạt tỷ lệ 71,3%.

        Và kết quả cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng cụ thể như sau:
        * Đối với hộ gia đình, cá nhân: cộng đồng dân cư: với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, đến ngày 05/12/2013 trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp được 563.326 Giấy chứng nhận với diện tích 115.537,9 ha, đạt tỷ lệ 91,0%. 
        * Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo: được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng thuộc Sở; công tác cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực; đến ngày 05/12/2013 đã cấp được 6.233 Giấy chứng nhận với diện tích 207.078,3 ha, đạt tỷ lệ 94,1%./.
N.T.P.Thảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.128
Truy cập hiện tại 322 khách