Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến ngày 25/11/2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/12/2013

        Thực hiện Chỉ thị số 50/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận tỉnh cùng các địa phương đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, đề ra những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận để hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các loại đất trong năm 2013.

        Đến ngày 25/11/2013 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 559.026 Giấy chứng nhận với diện tích 314.294,1 ha, đạt tỷ lệ 90,5%. Trong đó hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã cấp được 552.956 Giấy chứng nhận với diện tích 112.815,6 ha, đạt tỷ lệ 88,8%; tổ chức, cơ sở tôn giáo đã cấp được 6.070 Giấy chứng nhận với diện tích 201.478,5 ha, đạt tỷ lệ 91,5%./.

N.T.P.Thảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.439
Truy cập hiện tại 380 khách