Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai xây dựng Bảng giá đất năm 2013
Ngày cập nhật 12/07/2012

        Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất năm 2013, ngày 29/6/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2829/UBND-TC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất thống nhất chủ trương phương pháp xây dựng giá đất năm 2013.

        Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 02/7/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 486/TNMT-QLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2829 nêu trên tiến hành xác định số lượng điểm điều tra và số phiếu điều tra từng loại đất để xây dựng Bảng giá đất năm 2013 của từng địa phương nhằm đảm bảo việc xây dựng Bảng giá đất đúng thời gian, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương./.

H.T.H.Nhi - CCQLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.752
Truy cập hiện tại 2.126 khách