Tìm kiếm tin tức

 
HĐND tỉnh thông qua phương án giá đất năm 2012
Ngày cập nhật 13/12/2011

        Ngày 08/12/2011 tại kỳ họp  thứ 3, HĐND tỉnh khóa VI, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua.

        Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012 được xây dựng trên cơ sở kế thừa bảng giá đất năm 2011 của tỉnh; hạn chế được sự chênh lệch lớn ở các vị trí giáp ranh giữa các địa phương; các mức giá tối đa, tối thiểu được xem xét, điều chỉnh phù hợp với quy định về khung giá của Chính phủ và điều kiện thực tế của từng địa phương; đồng thời có sự điều chỉnh tăng một bước giá các loại đất; đưa các tuyến đường phố mới đã đặt tên vào khung giá; điều chỉnh giá các khu vực giáp ranh đô thị... từng bước tiếp cận giá thị trường.
        Các yếu tố phát sinh chưa hoàn chỉnh của bảng giá đất năm 2011 đã được điều chỉnh hợp lý trong đó có lưu ý quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Về giá đất ở tại thành phố Huế và một số đô thị khác: Một số khu vực đã được Nhà nước đầu tư hạ tầng làm tăng giá đất đã được điều chỉnh từng bước trên cơ sở cân đối tương quan mặt bằng giá hợp lý.
        Với sự điều chỉnh đó bảng giá đất năm 2012 sẽ có tác động tích cực trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư; tình hình thực hiện các chính sách về đất đai và thu nhập, đời sống của các tổ chức, hộ gia đình đang sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hạn chế khiếu nại tạo sự công bằng trong công tác đền bù giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng./.

L.V.Thọ - CCQLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.809
Truy cập hiện tại 2.129 khách