Tìm kiếm tin tức

 
Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất năm 2012
Ngày cập nhật 15/09/2011

        Thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất của tỉnh năm 2012, căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2012 của tỉnh và căn cứ Thông báo số 138/TB-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo về xây dựng bảng giá đất năm 2012, với trách nhiệm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất của Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế triển khai những nội dung công việc sau:

        1. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo một số nội dung công việc: Công văn số 492/TNMT-QLĐĐ ngày 06/7/2011 về nội dung, tiến độ thực hiện việc xây dựng bảng giá đất năm 2012; Công văn số 508/TNMT-QLĐĐ ngày 14/7/2011 yêu cầu các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế đăng ký số phiếu điều tra, số điểm điều tra. (Sở đã đưa các thông tin liên quan, các biểu mẫu tổng hợp, phiếu điều tra lên trang web của Sở để các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố nắm bắt thông tin, lấy mẫu biểu...).
        2. Sở đã tổ chức hội nghị triển khai với lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyên viên làm nhiệm vụ xây dựng giá đất của các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế, qua đó đã hướng dẫn phương pháp điều tra, cách ghi phiếu điều tra; phương pháp xử lý, tổng hợp số liệu giá đất điều tra; xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường; xây dựng phương án giá đất năm 2012 của các địa phương. Đồng thời đã trao đổi và đưa ra hướng giải quyết những vướng mắc có thể xảy ra khi xây dựng giá đất.
        Đại diện Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm đinh giá Miền nam (SIVC) cũng đã tham dự hội nghị và trao đổi thống nhất về phương pháp phối hợp với Sở và các Phòng Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất năm 2012 (trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc đã ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty xây dựng Bảng giá đất và bản đồ mô tả hiện trạng giá đất thành phố Huế năm 2012).
        3. Sở đã tổ chức buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế, nắm tiến độ triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2012; qua đó hướng dẫn những nội dung liên quan như việc xác định giá đất đối với các tuyến đường mới nâng cấp, mới đặt tên; hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện...
        4. UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế đã thành lập tổ công tác và chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định, đã có báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó đã xác định số điểm điều tra, số phiếu điều tra và đang chỉ đạo công tác điều tra tình hình chuyển nhượng quyền sử dung đất để sớm hoàn thành công tác điều tra theo số lượng phiếu điều tra của từng địa phương đảm bảo nội dung, kế hoạch và tiến độ đề ra.
        Hiện nay, đã có 03 huyện (Quảng Điền, A Lưới, Nam Đông) hoàn thành công tác điều tra tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã gửi báo cáo tổng hợp số phiếu điều tra về Sở Tài nguyên và Môi trường./.

L.V.Thọ - QLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.977
Truy cập hiện tại 2.148 khách