Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu nhà đất số 56 đường Nguyễn Huệ và khu đất tại thôn Thượng 1, Thủy Xuân
Ngày cập nhật 09/09/2011

        Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về Tài sản-Bất động sản DATC tại Huế để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà đất số 56 đường Nguyễn Huệ và khu đất tại thôn Thượng 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

        Thông tin chi tiết như sau:
        A. Khu nhà đất số 56 đường Nguyễn Huệ:
        I. Vị trí, đặc điểm, khu nhà đất bán đấu giá:
        1. Diện tích khu nhà đất: 445,6 m2
        2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài.
        3. Hiện trạng khu nhà: Một phần ngôi nhà có tường và mái chung với một hộ dân
        4. Thông số quy hoạch:
        - Mật độ xây dựng: ≤ 65%
        - Chiều cao công trình: tối đa ≤ 27 m; tối thiểu ≥ 20 m
        - Chỉ giới đường đỏ: đường Nguyễn Huệ: 26 m; đường kiệt: 5 m
        - Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6 m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ
        II. Giá khởi điểm, mức thu tiền cọc và bước giá
        - Giá khởi điểm: 22.093.840.000,0 đ
        (Hai mươi hai tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
        Trong đó:
        + Giá trị tài sản trên đất:                 259.440.000,0 đ
        + Giá trị quyền sử dụng đất:     21.834.400.000,0 đ
        - Mức thu tiền cọc: 3.314.000.000,0 đ (Ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng)
        - Bước giá: 500.000.000,0 đ (Năm trăm triệu đồng)
        B. Khu đất tại thôn Thượng 1, phường Thủy Xuân:
        I. Vị trí, đặc điểm, khu đất bán đấu giá:

        1. Vị trí khu đất:
        - Phía Bắc giáp kênh thoát nước qua cầu Lim 1
        - Phía Nam giáp đường 1A – Tự Đức dự kiến nối dài
        - Phía Đông giáp đường Minh Mạng
        - Phía Tây giáp đường bê tông hiện trạng
        2. Diện tích khu đất: 4.251,2 m2
        3. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế.
        4. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
        5. Thông số quy hoạch:
        - Mật độ xây dựng: ≤ 35%
        - Chiều cao công trình: ≤ 03 tầng
        - Chỉ giới đường đỏ:
        + Đường Minh Mạng: 26 m
        + Đường 1A-Tự Đức: 44 m
        + Đường bê tông (phía Tây): 7 m
        + Kênh thoát nước qua cầu Lim 1: 18 m
        - Chỉ giới xây dựng: 
        + Hành lang bảo vệ kênh thoát nước qua cầu Lim 1: 5m từ đỉnh kè
        + Phạm vi bảo vệ cầu Lim 1: 30 m từ đuôi mố cầu
        + Đường 1A-Tự Đức: Lùi ≥ 10 m so với chỉ giới đường đỏ
        + Đường Minh Mạng: Lùi ≥ 6 m so với chỉ giới đường đỏ
        + Đường bê tông: Lùi ≥ 3 m so với chỉ giới đường đỏ
        II. Giá khởi điểm, mức thu tiền cọc và bước giá
        - Giá khởi điểm: 10.628.000.000,0 đ
        (Mười tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng)
        - Mức thu tiền cọc: 1.594.000.000,0 đ (Một tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu đồng)
        - Bước giá: 250.000.000,0 đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng)
        C. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:
        Từ 8 giờ 00 ngày 30/8/2011 đến 16 giờ 00 ngày 07/10/2011, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về Tài sản-Bất động sản DATC tại Huế, địa chỉ tại 22 Tố Hữu, thành phố Huế.
        D. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
        - Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 10/10/2011
        - Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về Tài sản-Bất động sản DATC tại Huế, địa chỉ tại 22 Tố Hữu, thành phố Huế.
        E. Hình thức và phương thức bán đấu giá:
        - Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi theo giá khởi điểm và phương án giá được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
        - Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đủ khả năng và điều kiện theo quy định.
        F. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.
        G.  Địa chỉ liên hệ:
        - Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ số 35, đường số 6, khu đô thị An Cựu - Huế. Điện thoại: 054.3898925- 054.3898926.
        - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về Tài sản-Bất động sản DATC tại Huế. Điện thoại: 0543.832542-0914079393-0914481363./.

H.T.Cường - TTPTQĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.382
Truy cập hiện tại 382 khách