Tìm kiếm tin tức

 
Xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/12/2013

        Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung xây dựng phương án giá đất năm 2014. Đến nay phương án giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã được Ban chỉ đạo xây dựng giá đất, UBND tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh phương án và gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp thẩm định để UBND tỉnh trình Hồi đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm. 

        Phương án giá đất năm 2014 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra khảo sát giá đất và đề xuất của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nên cơ bản đảm bảo hài hoà lợi ích giữa nhà nước, nhân dân và các doanh nghiệp, phù hợp được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. 
        Một số điểm chưa hoàn chỉnh của bảng giá đất năm 2013 đã được điều chỉnh hợp lý, trong đó đã lưu ý tính ổn định thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất của người dân, và các dự án chuyển tiếp sang năm 2014 trong quá trình tổ chức thực hiện.
        Đặc biệt việc xây dựng giá đất ở nông thôn đến địa bàn từng xã (có khác so với năm trước) nhằm các mục đích sau:
        - Đảm bảo phù hợp giữa giá đất các xã của các địa phương có sự khác biệt về tình hình phát triển hạ tầng giao thông, mức độ đô thị hóa và khả năng sinh lợi (Ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã lưu ý vấn đề này trong Báo cáo thẩm tra phương án giá đất năm 2013 của tỉnh). 
        - Tạo thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hạn chế các khiếu nại trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.
        -  Làm cơ sở thuận lợi trong việc xây dựng được nguồn cơ sở dữ liệu về giá đất chi tiết đến từng xã kết hợp cơ sở dữ liệu địa chính trên toàn tỉnh, là tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng Bản đồ giá đất sau này.
        Với sự điều chỉnh nói trên, dự kiến bảng giá đất năm 2014 sẽ có tác động tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy môi trường đầu tư; kích thích thị trường bất động sản phát triển nhưng không làm tăng tỉ lệ lạm phát; thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng bị thu hồi đất; tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án tạo vốn từ quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất, dự án phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản./.

P.QH&KHSDĐ - CCQLĐĐ
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.756
Truy cập hiện tại 2.125 khách