Tìm kiếm tin tức
 

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Cấp GCNQSD đất
        Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh (Thông báo kết luận số 3994/UBND-ĐC ngày 30/7/2015) về việc rà soát, sớm thực hiện hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan nhà nước và tổ chức hành chính sự nghiệp trong năm 2015.
        Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.
        UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 3994/UBND-ĐC ngày 30/7/2015 chỉ đạo việc rà soát, thực hiện hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho các tổ chức hành chính sự nghiệp trong năm 2015.
Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 05/10/2012 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 50/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong năm 2013.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.302
Truy cập hiện tại 1.043 khách