Tìm kiếm tin tức
 

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Giao đất, thuê đất
        Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hương Vinh.
        Ngày 04/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Thượng.
        Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường An Tây, thành phố Huế.
        Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
        Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND về thu hồi và cho Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ mở rộng, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.
        Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về Thu hồi và cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ đợt 2, giai đoạn 1 tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất tại phường An Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để quản lý.
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ thuê đất để làm trụ sở tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.087.730
Truy cập hiện tại 257 khách