Tìm kiếm tin tức
 
 

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Kiểm kê đất đai
        Ngày 13/02/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số  663/BTNMT-TCQLĐĐ đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Ngày 14/5/2015, Tổ công tác kiểm kê (Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp kiểm tra, đánh giá tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quảng Điền. Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn), cùng các cán bộ phụ trách liên quan.
Theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng. Thông tư đã quy định hồ sơ giao nộp và thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả thống kê và kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, trong đó thời hạn hoàn thành:
Thực hiện Điều 34 Luật Đất đai năm 2013, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 10/9/2014 và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/10/2014 về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 26/2/2010 đến ngày 19/3/2010, Tổ công tác kiểm kê đất đai năm 2010 của tỉnh do đồng chí Hồ Đắc Trường - Phó giám đốc Sở TN&MT làm trưởng đoàn đã tổ chức các buổi đi làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện và hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắt trong công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn các huyện, thị xã Hương Thuỷ và Thành phố Huế.
Ngày 15/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 618/CT-TTg về thực hiện việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện: Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 20/8/2009, Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 09/9/2009, Quyết định 1907/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 thành lập Ban Chỉ đạo, Thông báo phân công trong Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của tỉnh.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.919.976
Truy cập hiện tại 89 khách