Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Xây dựng bảng giá đất năm 2013
        Vừa qua, ngày 08/12/2012 tại kỳ họp  thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về giá các loại đất năm 2013 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị Quyết Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 vào  ngày 10/12/2012.
        Theo kế hoạch xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2013 của tỉnh, thời hạn nộp báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hồ sơ tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2012. Hồ sơ gồm có:
        Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/6/2012 về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013 của địa phương; UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 2829/UBND-TC ngày 29/6/2012 chỉ đạo việc triển khai xây dựng giá đất năm 2013 và phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất năm 2013 của tỉnh tại  Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02/7/2012.

        Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất năm 2013, ngày 29/6/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2829/UBND-TC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất thống nhất chủ trương phương pháp xây dựng giá đất năm 2013.

Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.560.933
Truy cập hiện tại 210 khách