Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Xây dựng bảng giá đất năm 2012
        Ngày 08/12/2011 tại kỳ họp  thứ 3, HĐND tỉnh khóa VI, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua.
        Thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất của tỉnh năm 2012, căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2012 của tỉnh và căn cứ Thông báo số 138/TB-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo về xây dựng bảng giá đất năm 2012, với trách nhiệm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất của Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế triển khai những nội dung công việc sau:
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.561.122
Truy cập hiện tại 245 khách