Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Xây dựng bảng giá đất năm 2011
        Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất của tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2010 tại Văn phòng UBND thị xã Hương Thuỷ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất cùng với Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thuỷ về nội dung xây dựng bảng giá đất năm 2011 của Thị xã.

       Theo Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất của tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 10/7/2010) và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo (Quyết định số 34/QĐ-BCĐXDGD ngày 29/7/2010).

       Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường mở chuyên mục thông tin về “Xây dựng Bảng giá đất năm 2011” từ ngày 01/8/2010.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.560.886
Truy cập hiện tại 208 khách