Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> QH, KH sử dụng đất
        Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế.
        Ngày 4/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy.
        Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế.
        Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy.
        Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà.
        Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông.
        Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền.
        Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:   
        Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2660/QĐ–UBND về việc chuyển mục đích sử dụng 8,5012 ha rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon tại xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.         Nội dung Quyết định gồm:
        Ngày 31/8/2018, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy do đồng chí Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.561.040
Truy cập hiện tại 237 khách