Tìm kiếm tin tức

 
Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường tháng 5 năm 2019
Ngày cập nhật 13/05/2019

        UBND tỉnh đã có Văn bản số 112/CTr-UBND ngày 27/4/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:

       * Xây dựng các Đề án

  1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh (Tuần 4).

       * Danh mục văn bản QPPL

  1. Điều chỉnh Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích (Tuần 3).
  2. Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh (Tuần 4).
  3. Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013 (Tuần 4).

       * Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

  1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh (Tuần 1-4).
  2. Chỉ đạo hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (Tuần 2).
  3. Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài (Tuần 1-4).

       Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 06/5/2019, Giám đốc Sở đã có Công văn số 625/STNMT-VP chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, trưởng các phòng khẩn trương tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chương trình công tác tháng 5/2019 của UBND tỉnh theo nhiệm vụ được phân công./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh - P.KTTVBĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 828 khách